Të nderuar studentë,

Ju njoftojmë se testi i gjuhës angleze për kandidatët e përzgjedhur për të marrë pjesë në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës 2015, do të mbahet ditën e martë, datë 9 Qershor, në Bibliotekën Universitare, rruga. Eqrem Qabej, Prishtinë.

Testi mbahet vetëm për kandidatët të cilët nuk kanë hy në testin e majtur me datë 26 Maj .

Kandidatët duhet të kenë me vete një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID).