Të nderuar studentë,

Ju njoftojmë se testi i Gjuhës Angleze për kandidatët vendor që kanë aplikuar të marrin pjesë në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës 2016, do të mbahet ditën e premte, datë 13 Maj .
Kandidatët do të ndahen në tri grupe ( sipas renditjes alfabetike) :

Grupi 1 ( A – D ) në orën  11 : 00
Grupi 2 ( E –  L ) në orën   12 : 00
Grupi 3 ( M – Z ) në orën  13 : 00

Testi i Gjuhës Angleze mbahet në Fakultetin Juridik – Amfiteatri I Madh
Kandidatët  duhet  të kenë me vete një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID).

P.S. Kandidatët që më parë janë njoftuar të sjellin transkriptën e notave nga fakulteti përkatës ose SEMS-i, luten t’i dërgojnë ato deri me datën 12.05.2016, në email-in  [email protected] .

Ata të cilët nuk plotësojnë dokumentacionin përkatës e humbasin të drejtën për të marrë pjesë në test.

Me respekt,
Zyra për UVNP 2016